Νέα-Ανακοινώσεις  
 
Συμμετοχή / Πακέτα Μαθημάτων & Drop In


- Για έχει κάποιος εξασφαλισμένη θέση στα μαθήματα του 42zone θα πρέπει να προπληρώσει ένα Drop In μάθημα, επικοινωνώντας με τη γραμματεία.

- Εναλλακτικά μπορεί να προαγοράσει ένα πακέτο μαθημάτων με διάρκεια 30 ημερολογιακές ημέρες και να επωφεληθεί από τις ειδικές τιμές και τα προγράμματα ανταμοιβής των πακέτων Το μικρότερο μηνιαίο πακέτο περιλαμβάνει 4 μαθήματα και σε αυτό μπορεί να γίνει συνδυασμός από όλη την γκάμα των μαθημάτων (Pilates, Yoga, Swing Fusion, Feldenkrais) που προσφέρονται στο 42 zone.

- Συμμετοχές Drop In της τελευταίας στιγμής θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο τμήμα.

- Μετά την πραγματοποίηση των μαθημάτων που έχουν προαγοραστεί ή τη λήξη διάρκειας της κάρτας μπορεί κανείς να αγοράσει καινούργιο πακέτο ή να επεκτείνει το τρέχον ως και για τρία ακόμη μαθήματα.

- Σε περίπτωση ανανέωσης πακέτου πριν τη λήξη της διάρκειάς του προσφέρεται έκπτωση 10% στο επόμενο.

- Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής ή ετήσια συνδρομή ούτε για τους παλιούς ούτε για τους νέους μαθητές.


Πολιτική Ακύρωσης

- Ακύρωση μαθήματος μπορεί να γίνει με έγκαιρη προειδοποίηση 24 ώρες πριν.

- Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης του μαθήματος μέσα στη διάρκεια της Κάρτας Μαθημάτων.

- Σε περίπτωση μη έγκαιρης προειδοποίησης χάνεται το δικαίωμα αναπλήρωσης της ώρας.

- Μεταφορά ώρας σε επόμενη Κάρτα Μαθημάτων δεν γίνεται.