Νέα-Ανακοινώσεις  
 
Feldenkrais


Η μέθοδος Φέλντενκράις ( Feldenkrais) είναι ένα σύστημα σωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε από τον Μωυσή Φέλντεκραις (1904-1984). Βασίζεται στην αρχή οτι η κίνηση του σώματος ελέγχεται από το νου και το νευρικό σύστημα.

Είναι μια μέθοδος που διδάσκει στο σώμα την αναδιοργάνωση της κίνησης του με στόχο αυτή να γίνει πιο λειτουργική καί πιο ελεύθερη, απαλλαγμένη από χρόνιους πόνους και παγιωμένα κινητικά μοντέλα που συχνά μας υπαγορεύει ο τρόπος ζωής μας.

Στο Φέλντεκράις με ήπιες, απλές κινήσεις ακολουθούμε τις προφορικές οδηγίες που δίνονται στο μάθημα και έτσι διδάσκουμε στο σώμα μας νέο κινητικό λεξιλόγιο, δηλαδή πως να κινείται με ασφάλεια και ευκολία. Οι κινήσεις στα ομαδικά μαθήματα Φέλντενκράις (Awareness Through Movement , ATM) γίνονται αργά με πολλά διαστήματα ξεκούρασης και ταυτόχρονη κατεύθυνση της προσοχής και της επίγνωσης σε ένα τμήμα του σώματος κάθε φορά.

Συνειδητοποιούμε το σώμα και την κίνηση και οδηγούμεθα σταδιακά στη διεύρυνση και στη διευκόλυνση της κίνησης. Τον ίδιο δρόμο μετά ακολουθεί η σκέψη μας και το σύναίσθημα μας.

Μέσω της ήπιας κίνησης συνειδητοποιούμε τις δυνατότητες κίνησης του σώματος μας και βελτιώνουμε τελικά την ποιότητα της καθημερινής μας κίνησης και της ζωής.

Το Φέλντεκράις απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις σωματικές συνθήκες.

Ο ίδιος ο Φέλντεκράις έλεγε οτι μπορούμε με αυτή τη μέθοδο κίνησης να κάνουμε το αδύνατο δυνατό, το δυνατό πιο εύκολο και το εύκολο πιο κομψό.

Το μάθημα διαρκεί μια ώρα.