Νέα-Ανακοινώσεις  
 
Ιδιαίτερα Μαθήματα


Τα ιδιαίτερα μαθήματα βοηθούν στην εμβάθυνση και την εξέλιξη της πρακτικής στο Pilates και τη Yoga.

Είναι επίσης ένας αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης μυοσκελετικών προβλημάτων και αποκατάστασης από τραυματισμούς καθώς το πρόγραμμα των ασκήσεων είναι απολύτως προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες ή απαιτήσεις κάθε μαθητή.

Απευθύνονται σε μεμονωμένους μαθητές που θέλουν να εργαστούν πιο συγκεντρωμένα και εκτός ομάδας ή σε μικρά γκρουπ 2-3 ατόμων με κοινούς στόχους.

Τα ιδιαίτερα μπορούν να συνδυαστούν με το μηνιαίο πακέτο ομαδικών μαθημάτων ώστε να αξιοποιούνται όλα τα προγράμματα εκπτώσεων και οι υπόλοιπες ειδικές τιμολογιακές πολιτικές.

Η διάρκεια των μαθημάτων Pilates είναι 1 ώρα και των ιδιαίτερων μαθημάτων Yoga 1,30 ώρα.