Νέα-Ανακοινώσεις  
 
Yoga / Ashtanga Yoga

Vinyasa Yoga είναι ένας όρος που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων Yoga, όπου η κίνηση είναι συγχρονισμένη με την αναπνοή. Αυτό το στυλ μερικές φορές ονομάζεται επίσης flow, λόγω του ομαλού τρόπου μετάβασης από τη μία θέση στην άλλη. Η αναπνοή γίνεται ένα σημαντικό στοιχείο, γιατί ο δάσκαλος θα σας καθοδηγήσει για να μετακινηθείτε από τη μία στάση στην επόμενη, με εισπνοή ή την εκπνοή. Η Vinyasa μεταφράζεται κυριολεκτικά από τα σανσκριτικά ως «σύνδεση». Από την άποψη της asana, μπορούμε να το ερμηνεύσουμε αυτό ως μια σύνδεση μεταξύ κίνησης και αναπνοής. Το επίπεδο μπορεί να μεταβάλλεται από αρχάριο - restorative έως και προχωρημένο - dynamic flow.