Νέα-Ανακοινώσεις  
 
Yoga / Yoga Alignment (Anusara Influenced)

Σε κάθε μάθημα μια μοναδική σειρά από αρχές ευθυγράμμισης οι οποίες ονομάζονται “Universal Principles of Alignment™”, εφαρμόζονται σε κάθε στάση.

Οι κινήσεις και οι δράσεις συντονίζονται με την αναπνοή. Η ευθυγράμμιση του σώματος προκύπτει με βάση τις Αρχές Ευθυγράμμισης καθώς χρησιμοποιούνται, είτε λεκτικές οδηγίες, είτε σωματικές προσαρμογές έτσι ώστε κάθε μαθητής να αφομοιώσει την πλήρη μορφή κάθε στάσης. Αν δεν είστε άνετοι με τις σωματικές προσαρμογές απλά το αναφέρετε στο δάσκαλό σας.

Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα για όλους. Οι αρχές ευθυγράμμισης είναι θεραπευτικές και οι μαθητές μπορούν να βρουν ανακούφιση ή και θεραπεία.

Υπάρχουν πάνω από 250 στάσεις οι οποίες εφαρμόζοντα: όρθιες, μπροστινές διπλώσεις, περιστροφές, ισορροπίες στα χέρια, ανάστροφες και τονωτικές-αποκατάστασης.

Εφαρμόζοντας παραλλαγές στις βασικές στάσεις, ενθαρρύνεται η δημιουργική έκφραση του ανθρώπινου πνεύματος. Σε κάθε μάθημα συμπεριλαμβάνονται διάφορες πρακτικές όπως pranayama (ασκήσεις αναπνοής), meditation (διαλογισμός), chakra focus, bhandas, mudras και mantra, με τρόπο που να υποστηρίζεται το κεντρικό θέμα, και η καθοδήγηση των μαθητών προς την επίγνωση (cit) και την εμπειρία της αληθινής φύσης (ananda).

Οι τάξεις σχεδιάζονται χρησιμοποιώντας αρχές αλληλουχίας. Μια από τις αρχές περιλαμβάνει τη σταδιακή αλληλουχία από στάσεις έτσι ώστε να ενθαρρύνονται οι μαθητές όλων των επιπέδων στο να βελτιώσουν την πρακτική τους.