Νέα-Ανακοινώσεις  
 
Yoga / Hatha Yoga

Η Hatha Yoga είναι το παραδοσιακό σύστημα ινδικής yoga με ιστορία χιλιάδων χρόνων. Πρόκειται για ενα φιλοσοφικό ρεύμα και ένα πλήρες σύστημα αγωγής υγείας που βοηθά τον άνθρωπο να εξελιχθεί ως ύπαρξη και δεν υποτάσσεται σε καμιά θρησκευτική πεποίθηση ή ιδεολογία. Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή φυσικής κατάστασης. Η Hatha Yoga είναι η βάση όλων των συστημάτων Yoga που υπάρχουν και είναι κατάλληλη για να μάθει κανείς τις θεμελιώδεις αρχές και τεχνικές της Yoga που θα του καλλιεργήσουν επίγνωση και αυτοέλεγχο. Η λέξη Hatha μεταφράζεται ως ένωση των δύο λέξεων ήλιος (Ha) και φεγγάρι (Tha) και συμβολίζει την ενέργεια που ενώνει τα ζεύγη των αντιθέτων.

Οι ασκήσεις της γίνονται με ήπια ένταση, αργά, σταδιακά και με λεπτομέρεια. Ένα μάθημα γιόγκα περιλαμβάνει asanas (σωματικές ασκήσεις), pranayama (πραναγιάμα δηλ.τεχνικές ελέγχου της αναπνοής), χαλάρωση και διαλογισμό. Στόχος είναι η απελευθέρωση και η αρμονική ροή της prana (βιοενέργεια) και μέσω αυτής, η αυτοπαρατήρηση, η επίγνωση του εαυτού και τελικά η αυτοβελτίωση, σε επίπεδο σωματικό, ψυχικό και πνευματικό.