Νέα-Ανακοινώσεις  
 
Pilates / Pilates Mat


Οι ασκήσεις εδάφους ή ΜΑΤ όπως συνηθίζεται να ονομάζονται είναι μια σειρά ασκήσεων που εκτελείται στο έδαφος με το σώμα να ανταγωνίζεται τη βαρύτητα και τους φυσικούς νόμους να αξιοποιούνται για να αυξάνουν ή να μειώνουν το βαθμό δυσκολίας μιας άσκησης ανάλογα κάθε φορά με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η ενδυνάμωση του κέντρου δύναμης ιδίως των κοιλιακών και των εκτεινόντων της σπονδυλικής βρίσκεται στον πυρήνα των ασκήσεων εδάφους . Η ονομασία που είχε δώσει αρχικά ο Joseph Pilates στη μέθοδό του ήταν Body Contrology, που θα το μεταφράζαμε ως ελεγχολογία. Μελετώντας άλλα συστήματα όπως η Yoga και δοκιμάζοντας μια σειρά από διαφορετικά αθλήματα ήταν ο πρώτος που όρισε την έννοια του κέντρου του σώματος το οποίο ταύτισε με το κέντρο της δύναμης (powerhouse). Σήμερα η έννοια αυτή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην αθλητική και επιστημονική κοινότητα.